English Version

تماس با دلنشين

 فيلمها عکسها اشعار بیوگرافی صفحه اصلي
 

 

مبحث نهم :بزرگان دين اسلام ،بهترين پيران عرفان

دين اسلام

امروزه دين اسلام به عنوان بهترين و كالمترين راه جهت رسيدن به خدا و حقايق الهي در جهان مطرح است و همه ميدانند كه دين اسلام آخرين دين و آئيني است كه خدا توسط پيامبر بزرگش حضرت محمد صلي الله عليه و اله براي انسانهاي سراسر عالم هستي فرو فرستاده است و آخرين دين به معناي كاملترين دين نيز هست با توجه به بحثهايي كه در مورد نماز و قرآن داشتيم و با توجه به شناخت وسيعي كه ما مسلمانان از دين مبين اسلام داريم همه ميدانيم كه دين اسلام بهترين روش رسيدن به خداست كه از جانب خود او توصيه شده است. بزرگان دين اسلام نيز كه 14 معصوم بزگوار هستند تمامي زندگي خود را صرف آموختن احكام و دستورات الهي به مردم كرده اند.

آري تمام زحمات و سوختن و ساختن ها و رنجهاي بيشمار حضرت محمد صلي الله عليه و آله جهت شناسايي راه حقيقي عرفان ناب و خداشناسي مطلق بود. زجرها و مشتقها و ناله هاي معصومانه حضرت فاطمه سلام الله عليها در جهت فاصله نگرفتن مردم از راه حقيقي عرفان بود. گريه هاي شبانه و در دل حضرت امام علي عليه السلام در دل شب و در حاليكه سرش را در چاه مي كرد بخاطر حفظ زحمات پيامبر اسلام و زنده نگاهداشتن دوستان اندك خدا بود. تن دادن حضرت امام حسن عليه السلام به صلح و آشتي با معاويه كه مظهر فساد بود بخاطر زنده نگاهداشتن راهي بود كه خدا به عنوان بهترين راه رسيدن به خودش توصيه كرده بود ريخته شدن خون حضرت امام حسين عليه السلام در دشت غمناك كربلا بخاطر آبياري درخت تشنه عرفان ناب الهي بود كه از تشنگي مي سوخت شهادت حضرت امام زين العابدين عليه السلام براي بقاي اسلام بود شهادت حضرت امام محمد باقر عليه السلام كه علم و دانش بيشمارش را در جهت حفظ ارزشهاي بكار برده بود براي ارشاد مردم در جهت طي عرفان بود زحمات بيشمار حضرت امام جعفر صادق عليه السلام براي پيمودن آگاهانه و عادلانه عرفان توسط مسلمين بود.

فرو بردن خشم و صبر قابل توجه حضرت امام موسي كاظم عليه السلام براي آموزش صبر و استقامت به رهروان كوي دوست بود. مقاومت حضرت امام رضا عليه السلام در مقابل شياطين زمان براي بقايي ارزشهاي اسلامي بود. استقامت حضرت امام جواد عليه السلام براي پاسداري از عرفان ناب و خداشناسي حقيقي بود. شهادت حضرت امام هادي عليه السلام به دست افراد فاسد زمان خود معني عشق به معشوق را داشت و فدا شدن جان پاك و مبارك حضرت امام حسن عسگري عليه السلام در راه اسلام بخاطر حفظ اسلام به عنوان بهترين راه عرفان و رسيدن به حق بود و پس از اين سيزده معصوم بزرگوار و عارف جليل القدر به اين مطلب مي رسيم كه غيبت حضرت امام زمان حضرت مهدي موعود حضرت ولي عصر عج الله تعالي فرجه شريف و عمر طولاني و پربركت آن حضرت بخاطر اتصال زحمات شهادت آميز تمامي بزرگان دين اسلام به روز وصال و روز موعود است و روزيكه او ظهور فرمايد عشق ظهور ميكند و عرفان معني مي يابد و رهروان كوي دوست به نهايت عشق و وصال مي رسند و حال كه در غيبت به سر ميبرد اگر او را پير خود بدانيم و اگر با قلب پاك و عاشقانه او را صدا بزنيم خود به عنوان پيرو مراد ما به ديدارمان خواهد آمد.

 وجود پاك امام زمان (عج ) حقيقت دارد و كسانيكه او را ديده اند بر اين سخن حق مهر تاييد مي زنند و كسانيكه چشم بصيرت ندارند قدر او را نمي دانند. بخدا سوگند كه رهروان مدعي سير و سلوك عرفاني اگر از ته دل مهدي موعود عج را صدا كنند به زيارت او نائل خواهند شد و هرگز بي نتيجه نخواهند ماند. كس نميتواند ادعا كند كه امام زمان عج را شناخته و با نيت عاشقانه و پاك او را صدا زده و جواب نگرفته است. اگر كسي چنين ادعايي كرد مطمئن باشيد كه در ادارات او عيبهاي فراواني نهفته است. حضرت مهدي عج اوج معناي عشق و عرفان است . وجود پاك و آسماني او روشني بخش راه عجيب عرفان است. امام زمان (عج) فقط متعلق به اسلام و يا مذهب تشيع نيست بلكه متعلق به تمامي انسانهاي روي زمين است و بايد همه كسانيكه خدا را ميخواهند و خدا را ميجويند به او اقتدا كنند و او رهبر و مقتداي تمامي انسانهاي روي زمين است. و همه انسانها بايد مانند شيعيان او را بشناسد و به او توسل جويند تمامي پيامبران الهي كه 124 هزار نفر هستند در نهايت پيام آوريشان به اسلام و سرانجام به حضرت مهدي (عج) متصل ميشوند. امام زمان (عج) رهبر و پير و مراد و معناي واقعي عرفان است . هم اكنون پاكترين و بزرگترين عارف در نزد خدا خود اوست پس چه كسي بهتر از او براي رسيدن به حق چه عاشقي عاشق تر از او كه اين چنين به معشوق رسيده است چرا در حاليكه تكنولوژي و پيشرفت علمي در تمامي ابعاد صنعتي علمي و فرهنگي به اوج خود رسيده ما انسانها هنوز به اين واقعيت پي نبرده ايم كه امام زماني هست و بايد او را يافت چرا خود را گم كرده ايم ؟ چرا حقيقت را گم كرده ايم.

ما فقط بايد به عشق امام زمان عج زنده باشيم و تنها از او كسانيكه واقعا او را ديده اند و از او ذكر حق گرفته اند و به نتيجه رسيده اند راهنمايي بخواهيم و براي يافتن دوستان او نيز بايد از خود او كمك بگيريم فكر نكنيد ظواهر و جاه و جلال دنيوي و با كسب مدارج علمي راه رسيدن به او باشد اگر چنين فكر مي كنيد سخت در اشتباهيد امام زمان (عج) فقط يك شرط را به عنوان قبول كردن رهبري و رساندن رهروان اهلي به هدف مقدسشان معرفي كرده است رهبري و رساندن رهروان الهي به هدف مقدسشان معرفي كرده است و آن دل سپردن حقيقي به معشوق الهي و خداوند يكتا و عمل به دستورات و احكام آسماني او كه كاملترينشان دين مبين اسلام است و اقتدا كردن به اولياي اوست. امام زمان عج بهترين و كاملترين پير عرفان براي رهروان عرفان و كوي دوست است و بدون او هرگز نميتوانيم به خدا برسيم. پس اي عاشقان حريم دوست بيائيد راهي را كه حضرت مهدي (عج) معرفي كرده بپيمائيم بهعشق او دچار شويم نماز او را نماز امام زمان بپاي داريم و او را بجوئيم تا با كمك او به خدا برسيم و يقين داشته باشيد كه با او همه چيز مي رسيم.

بازگشت به فهرست

 

 


استفاده از مطالب سايت با ذکر نام و آدرس سايت آزاد ميباشد
Design and programming by Ehsan khazeni.

Cold Heat Soldering Tool
Free Web Counter
Cold Heat Soldering Tool