English Version

تماس با دلنشين

 فيلمها عکسها اشعار بیوگرافی صفحه اصلي
 

 

مبحث دهم و آخر :نتيجه گيري

 

نتيجه آنچه كه گفته شد :

بجاست كه مبحث دهم اين مجموعه را به عنوان نتيجه گيري و حسن ختام نه بحث ديگر به چكيده اي از آنچه كه گفته شد اختصاص دهم در اين نه بحث كه زائيده تفكرات و نيز تجربيات شخصي من از موضوع عرفان و خداشناسي بود در حد توان خود و بنابر رسالت نويسندگي سعي كردم كه آنچه كه مي دانم و به سلامتش اطمينان دارم در اختيار همنوعانم و بخصوص قشر پاك و معصوم نوجوانان و جوانان قرار دهم كه اميدوارم موفق شده باشم.

در هر حال در نتيجه اين نه مبحث بحث دهم را با ده نتيجه گيري از آنچه كه نوشته شد تقديم دوستداران عرفان ناب مي نمايم :

1-     عرفان واقعي در شناخت و رسيدن به شناخت از معشوق ازلي و ابدي كه خداوند يكتاي امكان است معني مي يابد و موفقيت در اين راه در پيروي از شريعت خلاصه ميشود و طريقت نيز در نهفته است و در مجموع بايد گفت كه مذهب اسلام به عنوان بهترين و كاملترين روش طي كردن عرفان ناب و رسيدن معبود بي همتاست و ما بايد به احكام واجب و نيز سفارشات مستحبي دين مبين اسلام عمل كرده و در كنار آن با كتاب مقدس و الهي قرآن كريم مانوس شويم.

2-     كسي كه دم از عرفان مي زند بايد واقعا پاك باشد و پاك فكر كند و تمام اهدافش در زندگي پاك باشد و با نيت خالصانه در اين راه قدم بگذارد و سعي كند تا بنده اي باشد كه خدايش دوست داشته باشد و در همه امور رضاي خدا را بدست آورد و در راه رسيدن به دوست هر خطري را بجان بخرد و تسليم موانع و در راس آنها شيطان نشده و در دامهايي كه در راه پهن است گرفتار و منحرف نشود.

3-     بايد در راه عرفان به پيران و پيشتازان عرفان رجوع كرد و ائمه معصومين دين اسلام بزرگترين عرفاي تاريخ بشريت هستند و با توسل به آنها ميتوانيم در راه رسيدن به معوشوق موفق و پيروز شويم.

4-     در عصر حاضر حضرت مهدي عج امام دوازدهم دين مبين اسلام و چهاردهمين معصوم ع كه خود از بركات الهي بطور كامل سيراب گشته بهترين و كاملترين مراد و پير د رجهت رسيدن به خدا و پيمودن طريق حق و عرفان ناب است و بايد با اقتدا به او و صدا زدن او و ايمان و باور الهي به وجود و ظهور او حضرت امام زمان عج را سرمنشا احساسات عرفاني و الهي خود قرار دهيم و هر راهي را كه او در روبروي ما گذاشت قبول كنيم و در همان راه حركت كنيم و مطمئن باشيم كه اگر با دل پاك امام زمان عج را صدا كنيم به ديدارش نائل مي شويم.

5-     بايد در راه عرفان ناب به خدا توكل داشت و هرگز به غير او فكر نكرد بايد همه عشقها را در عشق او ادغام كرد و هرگز كسي يا چيزي را برتر و بالاتر از او ندانسته و او را به عنوان تنها معشوقي كه سزاوار پرستيدن و عاشقي است قبول كرده و به وجود ازلي و ابدي او ايمان قلبي پيدا كرد.

6-     بايد عاشقانه به راهي كه در جهت معشوق است قدم بگذاريم و عاشق دلداده او شويم. بايد همه زيبائيها را در او خلاصه كنيم همه بزرگي ها را از او بدانيم و تنها او را مظهر عبادت و عشق خود بدانيم و در اين عشقبازي اگر لازم شد جان خود را فدايش كنيم.

7-     نميتوان بنام عرفان راه شيطان را بر ديگران معرفي كرد و اگر كسي بنام عرفان شيطان را از هر روش و راهي معرفي كند مستقيما رو با خدا به مبارزه برخاسته و به بشريت خيانت كرده است وسو استفاده ا زعبارت زيباي عرفان در حكم مجادله با خداست.

ضمنا نبايد به ظواهر عوامفريبانه كسانيكه دم ا زعرفان مي زنند اعتماد كرد بلكه بايد آنها را بطور واقعي شناخت. عرفان الهي و ناب د رقلب پاك جاي دارد نه در ظاهر آراسته و يا قدرت داشتن در برخي از امور غيبي و مافوق انساني و بدون شك با چشم پاك و دل حقيقت جو مي توان عرفا را از شياطين جدا كرد.

8-     عرفان تنها در سينه انسان كامل و پاك تجلي پيدا ميكند و نه در انسان تا كامل بنابراين انساني كه كاملا شخصيت الهي خود را بدست آورده باشد ميتواند دم از عرفان بزند پس بايد در وهله اول براي اينكه عارف شويم و به خدا برسيم انساني كاملي باشيم و تمامي وظايف الهي خود را كاملا عملي نمائيم.

9-     نبايد بخاطر عرفان و خداشناسي دست از ماديات شست چرا كه توجه به زندگي شخصي و كار و كوشش دنيوي و انجام امور دنيوي بخصوص امر ازدواج و ازدياد نسل بشري و معاشرت با همنوعان از دستورات صريح خداست. و كس ي كه از دنيا فاصله بگيرد عارف نيست. منظور از دل سپردن به خدا اين است كه همه چيز را بخاطر او بخواهيم و او را بخاطر خودش و آنچه را كه در دنيا آفريده مورد استفاده قرار دهيم و از نعمتهاي بي شمارش بهرمند شويم وليكن هميشه و در همه اعمالمان او را  مدنظر داشته باشيم.

10-كسي كه واقعا از روي پاكي و با نيت حقيقي خدا را جستجو كند سرانجام به او مي رسد و اگر در ايمان و اراده اش عيبهايي نهفته باشد به شيطان مي رسد. پس بايد ايمان و اراده كامل و پاكي داشته باشيم. و  مطمئن باشيم كه با ايمان پاك و خدايي هرگز شيطان در وجود پاك ما رخنه نخواهد كرد و با توسل به پيران عرفان و اجراي دستورات الهي آنها تنها در راه حق حركت مي كنيم و با موفقيت به وصال معشوق نائل مي شويم.

اين ده بحث عرفاني چكيده اي از تجربيات اين حقير بود كه تنها قطره اي از درياي بيكران عرفان را چشيده بودم و بدون شك استادان بزرگ عرفان كه رودهاي خروشاني از اين درياي عظيم در سينه هاي پاكشان مي جوشد گوينده هزاران كتاب عظيم از عرفان و عشق به معشوق بوده و به زباني دلنشين حقايق را بر تشنه گان آب وصال آشكار ميكنند. پس اي انسانها و اي دوستداران معشوق بيائيد از همين لحظه در جهت شناخت يا و رسيدن به وصال دوست قدم برداريم و پا در راهي بگذاريم كه بزرگان عرفان گذاشتند و فراموش نكنيم كه تنها با دل پاك و با توسل به بزرگان و پيران عرفان ناب كه 14 معصوم بزرگوار دين مبين اسلام در راس آنها قرار دارند ميتوانيم به معشوق الهي دست يابيم. و توصيه ام در پايان به پيروان تمامي اديان الهي آن است كه همچون مسلمين و بخصوص شيعيان به وجود بزرگوار 14 معصوم دين مبين اسلام ايمان بياورند چرا كه آنها متعلق به تمامي انسانها هستند و حضرت حق آنها را جهت ياري رساندن به رهروان كوي وصال معرفي كرده است.

اي عاشقان بيائيد عاشقانه بيانديشيم و عاشقانه قدم برداريم و عاشقانه جانبازي كنيم و عاشقانه به وصال معشوق نائل شويم.

 

                        انشا الله      

دلنشين شالي – زمستان 1374

 

بازگشت به فهرست

 


استفاده از مطالب سايت با ذکر نام و آدرس سايت آزاد ميباشد
Design and programming by Ehsan khazeni.

Cold Heat Soldering Tool
Free Web Counter
Cold Heat Soldering Tool